<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Modülleri Tanımlamakta Kullanılan Terimler

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belgede Apache modüllerini tanımlarken kullanılan terimler açıklanmıştır.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

Açıklama

Modülün kullanım amacının kısa bir açıklaması.

top

Durum

Modülün Apache HTTP sunucusuna ne kadar sıkı bağlı olduğunu belirtir. Başka bir deyişle, modüle ve işlevselliğine erişim kazanmak için sunucuyu yeniden derlemek gerekip gerekmediği ile ilgili durumu belirtir. Bu özniteliğin olası değerleri şunlardır:

MPM
“MPM” durumlu bir modül bir Çok Süreçlilik Modülüdür. Diğer modül türlerinin aksine, sunucunun kullandığı MPM modülü sayısı birden fazla olamaz. Bu modül türü temelde sunucuya gelen isteklerin ele alınmasından ve öldürülmesinden sorumludur.
Temel
“Temel” durumuyla etiketlenmiş bir modül öntanımlı olarak olarak derlenir ve sunucuya öntanımlı olarak yüklenir. Bu bakımdan derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derlenmemesi özellikle istenmedikçe bu modül derlenecek ve sunucuya yüklenecektir.
Eklenti
“Eklenti” durumundaki bir modül normal olarak derlenmez ve sunucuya yüklenmez. Modülü ve işlevselliğini etkin kılmak için sunucunun derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derleneceğini açıkça belirttikten sonra gerekirse yeniden derlemeniz gerekir.
Deneysel
“Deneysel” durumu modülün Apache sunucusunun bir parçası olarak kabul edildiğini ancak modülü denemenin tamamen sizin insiyatifinize bırakıldığı anlamına gelir. Böyle bir modül her şeyiyle belgelenmiştir fakat gerektiği gibi desteklenmemiştir.
Harici
“Harici” durumu temel Apache dağıtımında bulunmayan (“üçüncü parti”) modüller için kullanılır. Böyle modüller için sorumluluk kabul etmediğimiz gibi bunları desteklemiyoruz.
top

Kaynak Dosyası

Karşısına modül kodunu içeren kaynak dosyasının ismi yazılır. Bu isim ayrıca <IfModule> yönergesi tarafından da kullanılır.

top

Modül Betimleyici

Modüller devingen olarak yüklenirken LoadModule yönergesinde kullanmak için modülü betimleyen dizgedir. Aslında, kaynak dosyasında module türündeki harici değişkenin ismidir.

top

Uyumluluk

Eğer modül Apache’nin 2. sürüm dağıtımının özgün parçası değilse söz konusu sürüm burada belirtilir. Ayrıca, modülün kullanımı belli platformlarla sınırlıysa bunun ayrıntıları da burada belirtilir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.